Dofinansowanie Dotacje unijne Fundusze unijne dla firm EFS Dotacja Dofinansowania europejskie Wniosek o dofinansowanie ZPORR Innowacyjna gospodarka Kapitał ludzki

Dotacje unijne Dofinansowanie
Fundusze europejskie
poniedziałek, 19 kwietnia 2010 11:37

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej.

Środki w budżecie Unii Europejskiej pochodzą z trzech podstawowych źródeł:

Te dane przedstawia poniższy wykres:

 

 • z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej (tzw. tradycyjne zasoby własne Unii),
 • z dochodów z VAT (czyli podatku od wartości dodanej) ? jest to określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od środków pochodzących z podatku VAT)
 • ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich (każde państwo płaci 0,73 proc. swojego Produktu Narodowego Brutto (PNB) do budżetu Unii. Jest to obecnie największe źródło środków finansowych Unii Europejskiej.
 •  

  Źródło Komisja Europejska: Dyrekcja Generalna ds. Budżetu

   
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  DofinansowanieEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - fundusz utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest ?przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów??.

  Więcej…
   
  Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
  Dotacje unijneEuropejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS wynoszą około 10% całkowitego budżetu UE.
  Więcej…
   

  Nawigacja  : Home

  Innowacyjna gospodarka

   

  Kapitał ludzki

   

  Rozwój Polski Wschodniej

   

  Bon na innowacje

   

  Pożyczki i poręczenia